Volný čas

Modřanská rokleOblast Modřanské rokle se rozprostírá na ploše 134 ha. Lokalita je zajímavá především geologicky, geomorfologicky a botanicky. V údolí Libušského potoka můžeme vidět ojedinělé výchozy proterozoických břidlic a slepenců, tok je lemován místy zachovalými lužními porosty, najdeme zde zbytky habrové doubravy, jaseniny a ve stráních nepatrné zbytky teplomilné skalní vegetace. Osou údolí je Libušský potok o celkové délce toku 4,6 km.

Před 2. světovou válkou byla rokle (tehdy se říkalo Doly) vyhledávaným výletním místem. Údolím, kterým protéká Libušský potok, vedla krásná lesní cesta sjízdná i pro povozy a byla zde i restaurace, kde bylo možné osvěžit se po dlouhé chůzi. Do devadesátých let minulého století byly stráně v Dolech holé a využívaly se jako pastviny. Kolem roku 1899, jak už bylo zmíněno, začala obec tyto plochy zalesňovat. Vysazovaly se především akáty pocházející ze Severní Ameriky. Nikdo tenkrát netušil, že z tohoto skromného "přistěhovalce" se stane za několik desetiletí nepřítel naší přírody, který díky své vitalitě zamoří široké okolí a dokonale zničí původní domácí květenu.

V modřanské kronice se uvádí, že ještě počátkem století se Doly mohly pochlubit vzácnými rostlinami. Specialitou bylo kapradí, které dodávalo výborný humus pro pěstování orchidejí. Pražští pěstitelé těchto krásných květin bývali prý častými hosty ve stráních v Dolech.

Fotky (kliknutím je zvětšíte) :

Nádrž v Modřanské rokli   Nádrž v Modřanské rokli  Podél VltavyHezké výlety nabízí také cesta podél břehů Vltavy od Modřan na Závist. Projdeme tu velmi cenné příbřežní pásmo Vltavy s přírodními tůňkami pod Komořany. V okolí tůní vznikla velice cenná společenstva, kterých v Praze není mnoho. Celé území bývalo v minulosti pravidelně v jarních měsících zaplavováno. Proto tu naši předkové vybudovali v bezprostředním okolí řeky záchytné nádrže, ve kterých se voda při povodních zachycovala, a záplavy tak nedosahovaly ničivých rozměrů. Regulací stavu vody v řece výstavbou jezových kaskád skončily i povodně a nádrže postupně zarůstaly.

Dnes vytvářejí podél řeky soustavu tůní, v jejichž okolí se postupně rozvinula druhotná lužní společenstva. Můžeme tu zahlédnout řadu druhů vodních brouků, pozorovat bravurní lety dravých vážek, šídel nebo motýlů. Keřové a stromové porosty obývají různé druhy ptáků a savců.

Můžete též využít cyklostezku která vede podél Vltavy od Zbraslavi až do centra Prahy
-Aktuality na webu-

20.10. - "revitalizace webu" :D

TOPlist


verze 2.1.7 | Copyright Libor Podhájecký - všechna práva vyhrazena | 2008 - 2020