Sokolovna / Sokol Modřany

První písemné doklady o založení TJ Sokol Modřany pocházejí z roku 1898, jak je patrno ze zachovalých legitimací zakládajících členů. Prvním starostou byl br. Jan Hýna, náčelníkem br. Bohumil Sakař a jednatelem br. Hynek Kotva. Pozdější starosta jednoty dr. Josef Čížek sepsal 12. dubna 1902 výzvu všem přátelům „Sokolstva v obci Modřanské a Hodkovické“ ke vstupu do řad sokolstva ve smyslu hesel dr. M. Tyrše.

17. dubna 1904 navštívil prof. dr. T. G. Masaryk modřanský Sokol a přednášel zde na téma: „O výchově lidu“ za účasti 154 posluchačů. V době 1. světové války byla činnost sokolstva zastavena, ale v Modřanech přes tyto události okruh bratří i sester provozoval sportovní, kulturní a sociální činnost. Za tuto činnost krátce po osvobození věnoval obecní úřad Sokolu pozemek s malým domkem (pastouškou), aby umožnil rozšířit Sokolu jeho činnost. Sokolové využívali ke své sportovní činnosti v té době sál U Nováků, což se jevilo nevyhovující, a proto byl ustanoven výbor pro stavbu vlastní tělocvičny. Se stavbou bylo započato 20. března 1921. Stavba byla realizována svépomocí členstvem na základě vypsaných povinností. Dne 29.7 1923 byla projevem br. Starosty Karla Emiga sokolovna slavnostně otevřena a zároveň bylo vzpomenuto 25. výročí založení Sokola v Modřanech.

Následná doba nebyla pro Sokol jednoduchá, neb ho tížilo splácení pohledávek, spojených se stavbou sokolovny. Přesto členská základna stále vzrůstala, a jak tělocvičná, tak i kulturní činnost byla na vysoké úrovni. Poměrně ve velkém počtu zúčastnila se modřanská jednota cvičení na 8. všesokolském sletu v roce 1926. Také v roce 1932 byla modřanská část na 9. všesokolském sletu vysoká.

O kulturní činnost se staral pořadatelský odbor, který zajišťoval organizaci pořádání tělocvičných, pěveckých i hudebních besídek. Zde význačných přínosem byla činnost pěveckého kroužku pod vedením br. prof. Jaroslava Koláře a hudebního odboru pod vedením br. Hýbka a br. Tolara. Každoročně o masopustu pořádal Sokol šibřinkové plesy a pro děti odpolední zábavy.

10. všesokolský slet v roce 1938, na jehož úspěchu se opět modřanská jednotka svou účastí značné podílela, zaznamenal však zlom mezi dřívějším nadšením a nadcházející chmurnou dobou.

Za okupace nastala pro Sokol těžká doba a v roce 1942 došlo k zákazu veškeré činnosti a zabavení majetku jednoty. Někteří členové Sokola se přesto v době okupace stýkali a zajišťovali drobnou odbojovou činnost a pomoc rodinám válkou poškozených bratří a sester.

Hned v době revoluce byla aktivována činnost v sokolovně a bylo zde ustanoveno jedno ze středisek strážní a hlídkové služby. Počátkem roku 1946 nastává velký rozmach Sokola, jak po stránce cvičební, tak i kulturní, tělocvičná jednota čítala v té době asi 1000 členů. Vyvrcholení nastalo při přípravě a nácviku skladeb na 11. všesokolský slet v roce 1948, ovšem již v době poněkud poznamenané nastupujícím režimem.

SOUČASNOST MODŘANSKÉHO SOKOLA
V roce 2002 několik příznivců Sokola utvořilo přípravný výbor, který svolal ustanovující valnou hromadu, a tak mohla obnova Sokola v Modřanech pokračovat. Dne 15. ledna 2004 začal TJ Sokol Modřany opět působit v navrácené modřanské sokolovně, kde se v současné době snaží vytvořit dobré podmínky pro sportovní vyžití všech příznivců sportu, a navázal tak na dlouholetou tradici.

Sokol Modřany se může nyní pochlubit poměrně vysokou členskou základnou, která skýtá něco málo přes 300 členů. Pondělky a čtvrtky patří všestrannosti, cvičení je rozděleno do několika věkových skupin: Předškolní děti, které hrají různé hry, cvičí na nářadí a rozvíjejí si tak své psychomotorické vlastnosti. Mladší žáci a žákyně cvičí již náročnější cviky, zdolávají překážkové dráhy. Dorostenci se věnují především florbalu, což je v součastné době velice oblíbený sport. Nesmíme zapomenout na ženskou složku, která je velice silná. Ženy cvičí kalanetiku a strečink, nebo zde probíhá cvičení s hudbou. Cvičitelky se pravidelně zúčastňují školení a jejich dlouholetá praxe z dřívější doby je zárukou zdravého sportovního vyžití nejenom pro dospělé, ale také pro jejich děti.

V Sokole se také značná část členské základny věnuje odbíjené, která je jedním z opěrných bodů naší jednoty. Družstva mužů a žen se pro se výborné výsledky probojovala do ligových soutěží. V nedávné době k nám přestoupilo ze Spartaku Modřany družstvo dorostu, které získalo titul „mistři Prahy“, a tak lze očekávat, že jejich výkony budou pokračovat i v Sokole a že si pozici v první lize udrží. Celý odbor odbíjené je nápomocen nejenom při údržbě sokolovny a venkovních kurtů.

PENĚZ NENÍ NIKDY DOST
Sportovní areál modřanské sokolovny není v nejlepším stavu, ale můžeme zaznamenat velký krok kupředu. Interiér prochází postupnou rekonstrukcí, technický stav obou budov i venkovního areálu včetně oplocení nese stopy dlouhodobé zanedbanosti, a tak má výbor jednoty řadu starostí s plánováním, co opravovat dříve a hlavně „za co“. Z hlavních úkolů potřebné údržby a rekonstrukce nás čeká generální oprava parketové podlahy tělocvičny, nová kanalizační přípojka, izolace přízemních zdí sokolovny proti vlhkosti, vysoušení a oprava omítek, generální oprava oplocení a oprava domu čp. 16 (bývalý hostinec) kterou financuje Česká obec sokolská.

V současné době jsme získali od Městského úřadu Praha 12 příspěvky v rámci grantu na úpravy a vymalování šaten a sociálního zařízení v suterénu sokolovny a na doplnění tělocvičného nářadí. Za příspěvek jsme velice vděční a doufáme, že i v příštím období na nás nezapomenou. Tyto prostředky ocení nejenom naši členové, ale také široká modřanská veřejnost, která plně využívá areál sokolovny pro sportovní účely. Také plánujeme revitalizaci zeleně ve sportovním areálu, což financuje Magistrát hlavního města Prahy.

Toto vše však zdaleka nestačí na nutné opravy, a tak se výbor jednoty hodlá obrátit na místní podnikatele s žádostí o sponzorování naší činnosti. Každý příspěvek nám může pomoci. Rádi mezi sebou uvítáme další zájemce o aktivní sportovní činnost, ale i příznivce a zájemce o pracovní a hospodářskou spolupráci. Zároveň nabízíme všem občanům Prahy 12 možnost pronájmu sálu nebo venkovních kurtů

Fotografie: (kliknutím ji zvětšíte)

Sokolovna  

-Aktuality na webu-

20.10. - "revitalizace webu" :D-Ranky-
ikonka Google Pagerank
ikonka S-rank
ikonka Jyxorank

-Prohlížečová hra-
Shakes and Fidget - prohlížečová hra 

-Optimalizováno pro-
Mozilla Firefox  Opera  Google Chrome  Internet Explorer (doporučuji nepoužívat)

Valid XHTML 1.0
      Transitional

TOPlist


verze 2.1.7 | Copyright Libor Podhájecký - všechna práva vyhrazena | 2008 - 2020