Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Historie všeobecně

Není známo, kdy byl kostel postaven, ale vůbec první historická zmínka o Modřanech je spojena s Vyšehradskou kapitulou, které v roce 1178 daroval Soběslav II v Modřanech dvě popluží a vinici. Je pravděpodobné, že po získání majetku zde kapitula vybudovala i kostel.

Modřanská zvonice, (nyní bez zvonů)První nepřímá zmínka pochází z roku 1329, kdy je na jedné z listin vydané scholastiky Pražské kapituly podepsán jakýsi Vojtěch – plebán v Modřanech.

Přímé potvrzení existence kostela v Modřanech nalézáme v seznamu farních kostelů náležejících k říčanskému arciděkanství z roku 1384, jsou zde uvedeny i Modřany. Celé Modřany vyplenili a kostel vypálili Husité v roce 1420, když táhli na zbraslavský klášter.

Po Bílé hoře byl kostel částečně opraven, ale zůstal bez faráře. Později byl opraven, aby v něm mohly být slouženy bohoslužby, ale už v roce 1631 Sasové vyplenili zbraslavský klášter a vsi, které k němu náležely.

Modřanská faraV roce 1639 si v něm Švédové zřídili skladiště zbraní a vojenského materiálu. Do nynější podoby kostel po Vestfálském míru opravili v roce 1648 zbraslavští cisterciáci. V roce 1754 byl kostel od základu nově zřízen, byla opravena zvonice, která byla do té doby v rozvalinách.

V roce 1802 byl v Modřanech velký požár, který zničil i faru a v ní umístěnou školu. Nová fara byla vybudována v roce 1809. Další opravy a úpravy kostela se děly v letech 1881–1883.

Varhany První varhany byly v kostele postaveny v roce 1690. Nové varhany postavil v kostele varhanář Josef Vanický z Třebechovic u Hradce Králové v roce 1893.

Pár fotografií (kliknutím je zvětšíte):

Kostel   Fara   Zvonice   Kostel  
-Aktuality na webu-

20.10. - "revitalizace webu" :D

TOPlist


verze 2.1.7 | Copyright Libor Podhájecký - všechna práva vyhrazena | 2008 - 2020