Chirana

V roce 1922 vyrobil ing. Miroslav Vinopal s jedním mechanikem a jedním učněm v prádelně vinohradského činžáku v Lucemburské ulici první dva rentgenové přístroje v Československu. Jeden z nich umístil ve svém bytě, aby sloužil k předvádění, druhý dodal prvnímu zákazníkovi, Dětské léčebně v Mukačevu. To byl začátek firmy META - nyní Chirana Praha, a. s.

M. Vinopal (zakladatel firmy META) V roce 1925 měla META už 14 zaměstnanců a 6 učňů a rozšiřovala se o nový objekt na Malešické silnici. V roce 1930 dosahoval podnik se 40 zaměstnanci a 6 učni roční výroby okolo 3,5 milionu Kč. V roce 1935 se META přestěhovala do Modřan. Na ploše 700 m pracovalo přes 60 zaměstnanců a sortiment byl na tehdejší dobu velmi bohatý. Vyráběly se rentgenové přístroje zubní, převozné, ale i výkonné a také vyšetřovací stěny a další příslušenství. V roce 1937 se podařilo vyrobit první rentgenku. Byl to plnoochranný typ a odpovídal tehdejší světové úrovni. Podnik se stal soběstačný i v tomto technicky velmi náročném oboru.

Chirana Novou kapitolu začal psát závod v roce 1948, kdy po znárodnění vznikl sloučením s 24 dalšími závody národní podnik Závody léčebné mechaniky. V roce 1950 dostal podnik jméno Chirana. V roce 1961 dochází ke sloučení s Meoptou Modřany a tím k dalšímu posílení vývojové a výrobní základny.

V šedesátých letech obohatila Chirana trh zesilovačem rtg obrazu, který zkvalitnil vyšetřovací metody. V roce 1973 se podařilo uvést do provozu nově vybudované výrobní kapacity v Modřanech a sloučit tak některé odloučené provozy v Praze do jediného. Ke spojení se závodem Strašnice, který se z větší části přeorientoval na výrobu rtg zdravotnické techniky, došlo v roce 1976. V červenci 1989 vznikl státní podnik Chirana Praha-Modřany (již bez závodu ve Strašnicích), který se v roce 1992 transformoval na akciovou společnost Chirana Praha. V současné době Akciová společnost Chirana Praha navazuje na více než sedmdesátiletou tradici ve výrobě radiodiagnostické a radioterapeutické techniky. Nadále vyrábí celý komplex základního vybavení zajišťující prohlížení rentgenového obrazu včetně digitálního zpracování a pořizování rentgenových snímků. V oblasti radioterapeutické techniky se soustřeďuje na výrobu léčebných izotopových ozařovačů. V průběhu roku 1995 byl ve spolupráci se zahraničím úspěšně ukončen vývoj detektoru radioaktivních látek a vyzkoušen v provozu na hraničním přechodu.

V dnešní době se s bývalé budovy Chirany staly skladové prostory ...

Pár fotografií (kliknutím je zvětšíte):

Chirana   Chirana  -Aktuality na webu-

4.5. - Přidána další sbírka historických fotografií

-Ranky-
ikonka Google Pagerank
ikonka S-rank
ikonka Jyxorank

-Prohlížečová hra-
Shakes and Fidget - prohlížečová hra 

-Optimalizováno pro-
Mozilla Firefox  Opera  Google Chrome  Internet Explorer (doporučuji nepoužívat)

Valid XHTML 1.0
      Transitional

TOPlist


verze 2.1.5 | Copyright Libor Podhájecký - všechna práva vyhrazena | 2008 - 2019