Události v modřanech

Bytový dům Modřanská

Původní záměr počítal s tím, že dojde k přestavbě chátrajícího domu č.p. 4 v Modřanské ulici, jehož vlastníkem je MČ Praha 12 na tzv. startovací bytový dům s 22 malometrážními byty. Nakonec se ukázalo, že z technických důvodů není tento postup možný, a proto vznikla nová, proveditelná varianta.


Architektonická studie budoucího objektu je hotová a zpracovatel momentálně pracuje na dalších projekčních pracích. Podle nového projektu bude mít dům 32 malometrážních bytů o velikosti 1 + kk a 2+ kk. V přízemí budou komerční prostory s obchody nebo provozovnami služeb a zároveň sem architekt situoval dva byty pro imobilní nájemníky. Vlastní stavba domu by mohla začít ve druhém čtvrtletí 2021. Vše bude záležet na tom, zda se podaří navýšit objem finančních prostředků, které má v současné době MČ Praha 12 k dispozici.

Přidáno 22.10. , zdroj: www.praha12.cz


Potvrzeno: Změna územního plánu louky Na Hupech nebude!

Zastupitelstvo hlavního města Prahy na svém jednání dne 15. října 2020 potvrdilo, že všechny tři podněty na změnu územního plánu na louce Na Hupech v Praze 12 ze zelené rekreační plochy na veřejnou vybavenost jsou zamítnuty nebo zastaveny.


Místostarostka MČ Prahy 12 Eva Tylová, která zároveň před dvěma lety, tehdy jako opoziční zastupitelka, petici na záchranu louky iniciovala, k tomu uvádí:
„Louka se nachází na okraji přírodní památky Modřanská rokle. Ke změně územního plánu se podpisem pod peticí vyjádřilo negativně více než 3000 občanů Prahy 12 i celé Prahy, kteří oceňují význam louky i dalších přírodních ploch pro životní prostředí ve městě.
Situace byla hodně komplikovaná, protože byly podány celkem tři podněty na změnu územního plánu z funkce zelené rekreační plochy na funkci veřejnou vybavenost. I když první podnět zastupitelé hlavního města zamítli již v květnu 2019, měli jsme obavu, aby další dva podněty situaci nezvrátily.“

Náměstek primátora Petr Hlaváček na jednání zastupitelstva potvrdil, že pořizování dalších dvou podnětů bylo zastaveno. Jeden vzal žadatel zpět, jeden byl vyhodnocen jako duplicitní a tento duplicitní podnět byl zamítnut.

„Občané již nemusí mít obavu, že louka bude změněna na zastavitelné území, protože pořizování všech tří podnětů je zastaveno a v Metropolitním plánu je již toto území navrženo jako zelené nezastavitelné území. Je potřeba zelené plochy chránit a bránit jejich zastavění, protože tvoří zelené plíce Prahy a odolávají vytvoření tepelného ostrova,“ dodává Tomáš Murňák (Piráti), místopředseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Přidáno 16.10. , zdroj: www.praha12.cz


Praha 12 bez výherních automatů již od roku 2011

Rada hlavního města Prahy schválila návrh Vyhlášky o loteriích, která zakazuje výherní automaty na celém území Prahy. Praha 12 návrh vyhlášky podpořila, protože má nulovou toleranci hazardu již od prosince 2011.


Tou dobou zde byly stovky automatů ve 27 hernách a kasinech. Na jejich místech nyní fungují obchody, restaurace a další služby (viz fotografie – někdejší hernu Tonny bar na Sofijském náměstí nahradila prodejna domácích potřeb). Nepotvrdila se obava, že se hazard z legálních heren přesune do heren nelegálních. Občasné pokusy o provozování nelegálních automatů pružně potírá velmi aktivní pražská Celní správa.

Místostarostka Eva Tylová k tomu dodává: “S hráčstvím je spojena řada negativních jevů. Hráč prohrává prostředky, které jsou nutné k zajištění nezbytných životních potřeb nejen jeho, ale i jeho blízkých. Za nejhorší považuji dopady na životy dětí hráčů. Rodiny se propadají do chudoby, děti mají narušené dětství, limitují se jejich možnosti, trpí jejich zdravý vývoj. Hráč je schopen prohrát vše – peníze na obědy dětí, nájem, manželčiny úspory na opravu zubů i dům své staré matky. V poledne, když my jíme, tak tyto děti hladoví, protože jim tatínek peníze na oběd prohrál. Podle některých studií žije 20 % hráčů ze sociálních dávek, dalších 20 % přežívá z minimální mzdy. Registr vyloučených hráčů, který by měl tyto hráče vyloučit, dosud není zprovozněn. Povinný odvod na dobročinné účely je přitom tristní – něčí prohraný život nemůže být vykoupen tím, že sousedovy děti dostanou v obecním fotbalovém oddíle dva míče.“

Přidáno 8.9. , zdroj: ÚMČ Praha 12
-Aktuality na webu-

20.10. - "revitalizace webu" :D

TOPlist


verze 2.1.7 | Copyright Libor Podhájecký - všechna práva vyhrazena | 2008 - 2020